Professionalisering
Verschillende organisaties en instellingen houden zich bezig met het ontwikkelen van nascholingsprogramma's. Het gaat daarbij om zowel vakinhoudelijke als didactische nascholing.
Docenten kunnen meedoen aan cursussen en/of sluiten zich aan bij docentenontwikkelteams of andersoortige netwerken.

Voor meer informatie:

  • Regionale steunpunten voor bèta/techniek
    Regionale steunpunten zijn netwerken van vo-scholen, universiteiten en hogescholen voor de bètavakken. De regionale steunpunten van NLT zijn hiervan het langstlopende voorbeeld, maar er is ook een groeiend aantal docentennetwerken voor andere bètavakken.
  • De NIBI-conferenties
    Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) organiseert verschillende conferenties.  
  • Lerarenopleidingen.