Professionalisering
Verschillende organisaties en instellingen houden zich bezig met het ontwikkelen van nascholingsprogramma's. Het gaat daarbij om zowel vakinhoudelijke als didactische nascholing.
Docenten kunnen meedoen aan cursussen en/of sluiten zich aan bij docentenontwikkelteams of andersoortige netwerken.

Voor meer informatie:

  • De NIBI-conferenties
  • Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) organiseert verschillende conferenties.  
  • Lerarenopleidingen.