Lesmateriaal
Vakvernieuwing uit zich niet alleen in het examenprogramma, maar wordt voor leerlingen en docenten ook en  vooral zichtbaar in het lesmateriaal.

Methodes van educatieve uitgevers

Via onderstaande links kunt u de ontwikkelingen per uitgever volgen:


biologie

natuurkunde scheikunde

Verder biedt het project VO-content voor biologie en scheikunde in sommige leerjaren modules aan in de Stercollecties.

 

Checklists bij methodekeuze

Sinds begin 2013 zijn nieuwe methoden voor de tweede fase beschikbaar. SLO heeft checklists samengesteld voor de drie natuurwetenschappelijke profielvakken als hulp bij het maken van een keuze uit de leermiddelen. De checklist bevat vragen over inhoud en gebruik en helpt daarmee de docenten of vaksecties een goed beeld van hun voorkeur te krijgen. Bij de opstelling van de vragen is er op gelet dat de kenmerken van de vernieuwing aandacht krijgen.

checklist
Biologie

Natuurkunde

Scheikunde

 

Pilotmodules

De vakvernieuwingscommissies hebben gezorgd voor voorbeeldmaterialen die door de pilotscholen zijn uitgevoerd als test van de concept-examenprogramma's. De modules voor Biologie, Natuurkunde, NLT en Scheikunde kunt u via onderstaande tabel downloaden.

Voorbeeldmateriaal havo vwo
Biologie

Natuurkunde

NLT

Scheikunde

 


 en voor Wiskunde via de tabel hieronder:

Voorbeeldmateriaalhavovwo
Wiskunde A


Wiskunde BWiskunde C


Experimenteel lesmateriaal ontwikkeld door CtWO