Scheikunde
sk1_5x2.jpg
havo vwo
2009 2010 2011 2012 20132014 2010 2011 2012 20132014
Pilotexamen
eerste tijdvak

Erratum bij de opgaven
eerste tijdvak

Correctievoorschrift
eerste tijdvak

Aanvulling op correctievoorschrift eerste tijdvak

Uitwerkbijlage
eerste tijdvak

Informatieboekje
eerste tijdvak

 

Omzettingstabel normering eerste tijdvak

Pilotexamen
tweede tijdvak

Correctievoorschrift
tweede tijdvak

Aanvulling op correctievoorschrift tweede tijdvak

Uitwerkbijlage
tweede tijdvak

 

Omzettingstabel normering tweede tijdvak

Verslag bespreking pilotexamen
eerste tijdvak