Landelijke examens
Voor havo biologie, natuurkunde en scheikunde wordt in 2015 voor de eerste keer landelijk het examen afgenomen volgens de vernieuwde examenprogramma's. Voor vwo biologie, natuurkunde en scheikunde was dat in 2016.
Daarnaast werd er voor deze vakken in 2015 voor havo en in 2016 voor vwo een bezemexamen aangeboden gebaseerd op de oude examenprogramma's.
Voor wiskunde A havo, wiskunde B havo, wiskunde D havo wordt in 2017 voor de eerste keer landelijk het examen afgenomen volgens de vernieuwde examenprogramma's. Voor wiskunde A vwo, wiskunde B vwo, wiskunde C vwo  en wiskunde D vwo is dat in 2018.
Daarnaast wordt er voor wiskunde A havo, wiskunde B havo, wiskunde D havo in 2017 en in 2018 voor vwo wiskunde A, B, C en D een bezemexamen aangeboden gebaseerd op de oude programma's.