Examens
De vernieuwde examenprogramma's zijn getest in pilots. In 2009 werd het eerste eigen eindexamen afgenomen voor de havo-pilots biologie, natuurkunde en scheikunde. Vanaf 2010 deden elk jaar havo- en vwo-pilotscholen een eigen centraal eindexamen. Voor wiskunde is in 2011 het eerste experimenteel examen havo afgenomen. NLT kent geen Centraal Examen.

Overzicht pilot-examens per vak:

Voor de reguliere examens verwijzen we naar de website van het Cito. Voor de besprekingen daarvan naar de site van NVON respectievelijk NVvW.