Handreikingen

Voor alle vakken maakt SLO in opdracht van het Ministerie een Handreiking School Examens (SE). Hierin vindt u bijvoorbeeld overzichten, leerplanvoorbeelden en voorbeeld-PTA's die u kunt gebruiken voor het inrichten van onderwijs en toetsing in het SE-deel.

De handreikingen uit 2012 kunt u downloaden, behorende bij de examenprogramma's 2012 voor NLT en bij de nieuwe examenprogramma's geldig vanaf schooljaar 2013-2014 voor Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. Web-based versies voor de meeste natuurwetenschappelijke vakken en voor alle wiskundevakken zijn op handreikingschoolexamen.slo.nl/handreikingen-havo-vwo verschenen. Voor wiskunde zijn de handreikingen die gebruikt zijn in de pilotperiode hieronder te downloaden.

Handreiking 2012 en pilot wiskunde
Biologie

Natuurkunde

NLT

Scheikunde

Wiskunde A Havo

Wiskunde A vwo


Wiskunde B Havo

Wiskunde B vwo


Wiskunde C vwo

Wiskunde D Havo

Wiskunde D vwo

PTA's

Samenhang bètavakken