Examenprogramma's
De examenprogramma's voor biologie, natuurkunde en scheikunde zijn op 6 juni 2012 in de Staatscourant gepubliceerd.
De complete regelingen zoals gepubliceerd in de Staatscourant kunt u hieronder vinden:
Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo *

Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s scheikunde havo en vwo en biologie havo en vwo.**

De totstandkoming van de programma's in een pilot (2007-2010) en de motieven voor de vernieuwing zijn door de vernieuwingscommissies uitvoerig beschreven in de eindadviezen. Een beknopt overzicht van de pilot vindt u in de brochure die SLO naar de scholen heeft gestuurd, Deze brochure beschrijft ook de stappen die de scholen geadviseerd werden te zetten op weg naar de invoering in 2013.

De complete regelingen voor wiskunde zoals gepubliceerd in de Staatscourant kunt u hieronder vinden:
Regeling examenprogramma voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo.

Regeling examenprogramma voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo.

 

Examenprogramma havo vwo
Biologie

Natuurkunde

NLT (havo/vwo)

Scheikunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Wiskunde C

Wiskunde D

De vernieuwde wiskunde-programma's in beeld

* Rectificatie bij het examenprogramma natuurkunde vwo:
De subdomeinen E3, F2, G1 en G2 hebben de volgende voetnoot: "uit deze vier subdomeinen worden er twee gekozen." Bij G1 (Biofysica), is deze voetnoot ten onrechte niet opgenomen.
Een rectificatie verscheen in de Staatscourant van 8 juni 2012.

** Rectificatie bij het examenprogramma scheikunde
Bij zowel bij punt 2 en 3 van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s scheikunde havo en vwo is het examen ‘natuurkunde’ genoemd. Dit moet natuurlijk ‘scheikunde’ zijn.
Een rectificatie verscheen in de Staatscourant van 20 juni 2012.