Eindadviezen

De vakvernieuwingscommissies biologie, natuurkunde, NLT en scheikunde hebben 1 februari 2011 hun eindadviezen gepresenteerd aan de minister. De eindadviezen zijn de uitkomsten van een driejarige pilot waaraan docenten en leerlingen van meerdere scholen hebben meegewerkt. 

Het eindrapport van de vernieuwingscommissie Wiskunde is op 9 januari 2013 aangeboden aan de staatssecretaris.

Eindadvies
Biologie

Natuurkunde

NLT

Scheikunde

Wiskunde