Examenprogramma

De vernieuwing van de bètavakken betekent een vernieuwing en aanpassing van de examenprogramma's Voor NLT is een geheel nieuw examenprogramma geschreven.
De examenprogramma's zijn geordend in domeinen en subdomeinen en bestaan uit eindtermen met globale omschrijvingen van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Verder staat in elk examenprogramma welke subdomeinen in het Centraal Examen (CE) en welke in het Schoolexamen (SE) geëxamineerd moeten worden.
 
Voor de CE-subdomeinen worden specificaties opgesteld door syllabuscommissies, onder de verantwoordelijkheid van  het College voor Toetsen en Examens (syllabi). Deze specificaties zijn verplichtend voor leraren en examenconstructeurs.
In de handreikingen geeft SLO suggesties voor de vormgeving van de SE subdomeinen in de lessen en de invulling van het schoolexamen. Deze suggesties zijn, anders dan de syllabusspecificaties, niet verplicht.