Visiedocumenten
De vernieuwingscommissies voor de verschillende vakken hebben in 2005 visiedocumenten opgesteld en met docenten uit hun vakken besproken. Na die discussies zijn de concept-examenprogramma's opgesteld die verder in de pilotprojecten zijn getest.
Titel Download
Biologie Basisdocument CVBO

Leerlijn CVBO

Bijlage leerlijn CVBO

Natuurkunde Natuurkunde leeft

NLT Contouren van een nieuw betavak

Scheikunde Chemie tussen context en concept

Wiskunde Rijk aan betekenis CTWO