Evaluatie
Titel Downloads
Curriculumevaluatie
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase - samenvattend eindrapport

Curriculumevaluatie Biologie

Curriculumevaluatie NLT

Curriculumevaluatie Natuurkunde

Curriculumevaluatie Scheikunde

Evaluatieverslag multipilots februari 2010 - schooljaar 2008-2009

Evaluatieverslag multipilots december 2010 - schooljaar 2009-2010

Vakevaluatie
DUO-rapportage onderzoek Nieuwe Scheikunde

Examenevaluatie
Onderzoeksvoorstel evaluatie CE

Evaluatie centrale pilotexamens biologie havo

Evaluatie van de pilots van de examenprogramma's wiskunde

Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing - nulmeting

Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing - tussenmeting