Contexten en concepten
Titel Download
Robuuste profielen in het voortgezet onderwijs, KNAW, 2003

Ontwikkelen van talent in de tweede fase, KNAW, 2003

Chemie tussen context en concept, Commissie Vernieuwing Scheikunde havo en Vwo, 2003

De relatie tussen context en concept, Boersma et al., 2006

Didaktiek, examenprogramma's en vakvernieuwing, Michels et al., 2008

Concept-contextvenster
Zicht op de wisselwerking tussen concepten en contexten in het bèta-onderwijs