Eindadviezen
Op basis van evaluatiegegevens uit de pilots en reacties uit het veld hebben de vernieuwingscommissies de examenprogramma's voor biologie, natuurkunde en scheikunde bijgesteld. Begin 2011 hebben de commissies deze programma's en dat voor NLT in eindadviezen aan de minister aangeboden, samen met een notitie van de vier commissies die de samenhang tussen verschillende vakken beschrijft. Die adviezen en de notitie over samenhang kunt u hieronder downloaden. De advies-examenprogramma's zijn na uitwerking in syllabi nog enigszins bijgesteld, u vindt ze op deze site onder examenprogramma's.
Download
Biologie

Natuurkunde

NLT

Scheikunde

Wiskunde

Gezamenlijk