Regiobijeenkomsten wiskunde 2015

SLO organiseert regionale informatiebijeenkomsten over de examenprogramma’s wiskunde die in augustus 2015 worden ingevoerd.

Tijdens deze bijeenkomsten laten docenten die in de pilotfase met deze programma’s in de klas hebben gewerkt hun ervaringen daarmee zien. Hierbij werden de onderstaande presentaties gebruikt: