Invoeringsplan
In samenwerking met de vakvernieuwingscommissies, het Platform B├Ęta Techniek, het ministerie van OCW en diverse andere organisaties heeft SLO een invoeringsplan voor de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor de tweede fase havo/vwo ontwikkeld, 'Van Pilot naar Praktijk'.
Het plan beschrijft:
  • uitgangspunten en organisatie van de invoering
  • activiteiten, wie daarbij betrokken waren en wanneer zij werden uitgevoerd.

Download hier het invoeringsplan.